• Polska Zielona Energia Obrót (PZEO) to inicjatywa stanowiąca odpowiedź na przyjęte i uderzające w najmniejszych wytwórców zmiany przepisów prawa, a także próbę wykorzystania tej trudnej sytuacji przez duże koncerny o silnej pozycji rynkowej

  Polska Zielona Energia Obrót jest spółką założoną przez członków Stowarzyszenia Małej Energetyki Wiatrowej (SMEW) w reakcji na kończącą się w grudniu br. gwarantowaną „cenę URE”. Wykorzystaliśmy wiedzę oraz doświadczenie zrzeszonych w SMEW osób i w celu wspólnej negocjacji korzystniejszych ceny energii i usługi bilansowania.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Czy wiesz, że?

  1 stycznia 2018 r. zmianie ulegną zasady kupna energii elektrycznej z instalacji OZE (w tym elektrowni wiatrowych) o mocy zainstalowanej równej lub większej niż 500 kW.

  Od tego dnia obowiązek zakupu energii elektrycznej po cenie ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki będzie dotyczył wyłącznie tej energii elektrycznej, która została wytworzona w źródłach OZE, o łącznej mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW, w których energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 2016 r.

 • Co to oznacza?

  1 stycznia 2018 r. każdy wytwórca z instalacji OZE o mocy większej lub równej 500 kW będzie sprzedawał energię elektryczną samodzielnie, bez gwarantowanej ceny jej odkupu, a więc na rynku konkurencyjnym. Dodatkowo, wytwórca energii elektrycznej z takiej instalacji będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów bilansowania instalacji.

  Sytuacja na rynku pokazała, że duże koncerny starają się wykorzystać słabszą pozycję negocjacyjną wytwórców z małych źródeł OZE i oferują niekorzystne warunki sprzedaży energii bez gwarancji poziomu cen lub z gwarancją ale na zbyt niskim, nieakceptowalnym poziomie. Powyższe, w zestawieniu z niekorzystną sytuacją na rynku świadectw pochodzenia (zielonych certyfikatów), zagraża polskim wytwórcom energii elektrycznej z małych źródeł.

 • Dlaczego powstało PZEO?

  Z powodu ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o OZE, właściciele instalacji o mocy powyżej 500 kW będą zmuszeni od 2018 roku sprzedawać energię na warunkach rynkowych, a nie po „cenie URE” jak do tej pory. Od początku wśród członków zrzeszonych w SMEW pojawiły się obawy, że duże koncerny będą starały się wykorzystać naszą słabszą pozycję i zaoferują niekorzystne warunki sprzedaży energii. Część zrzeszonych wytwórców już takie propozycje dostała.

  SMEW zwracało na ten problem uwagę posłów i rządu sugerując przywrócenie obowiązku zakupu energii elektrycznej z małych źródeł po gwarantowanej cenie URE. W odpowiedzi za każdym razem wskazywano, że aby polepszyć pozycję negocjacyjną swoich członków musimy się zjednoczyć. PZEO to inicjatywa zmierzająca do zjednoczenia się małych wytwórców energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych podjęta w celu ochrony wspólnych interesów. Niskie ceny świadectw pochodzenia i tak powodują, że część z nas dopłaca do swojej elektrowni. Nie ponośmy dalszych strat również na energii.

  Kamil Szydłowski – Prezes i jedyny członek zarządu PZEO. Założyciel Stowarzyszenia Małej Energetyki Wiatrowej (SMEW) i jego wiceprezes. Wieloletni działacz na rzecz rozwoju małej energetyki odnawialnej. Wspierając małych wytwórców aktywnie broni ich interesów. Prelegent i aktywny komentator, który wobec nieprzejednanej postawy ustawodawcy podjął się organizacji działalności PZEO. Jego zdaniem: „W zielone technologie zainwestowało w naszym kraju kilkuset małych i średnich przedsiębiorców, którzy pomimo wielu trudności ukończyli swoje projekty. Członkowie SMEW są dla mnie przykładem tego, jak polska energetyka powinna wyglądać w przyszłości”.

 • Oferujemy dwie opcje

  Rozliczenie na podstawie ceny godzinowej (publikowanej przez TGE)

  Generacja z każdej godziny zostanie przemnożona przez cenę z tej godziny w ciągu całego miesiąca.

  Cena gwarantowana

  Niezależnie od sytuacji na rynku masz pewność, że średnia roczna cena nie będzie niższa niż wskazana w umowie.

 • Co nas wyróżnia?

  • Łączymy wieloletnie doświadczenie zrzeszonych w SMEW przedsiębiorców i ekspertów, którzy aktywnie działają na rzecz najmniejszych wytwórców

  • Gwarantujemy stabilność proponowanych warunków przez okres trzech pełnych lat obowiązywania umowy

  • Podpisujemy czytelne umowy bez ukrytych kar, opłat i skomplikowanych algorytmów, a także chcemy, aby każdy zrozumiał zasady rozliczania

  • Reprezentujemy w 100 % polski kapitał

  • Oferujemy bilansowanie handlowe w korzystnej cenie przez okres obowiązywania umowy

  • Zapewniamy odkup całości wyprodukowanej energii oraz wsparcie w procesie zmiany kupującego na PZEO

  • Zapewniamy gwarancję stałej ceny minimalnej na poziomie zbliżonym do ceny URE

  • Zapewniamy brak konieczności regularnego składania prognoz w zakresie wytwarzanej energii

  • Jesteśmy najlepiej poinformowaną grupą osób w branży - jeżeli coś się dzieje na rynku to wiemy o tym pierwsi

 • Skontaktuj się z nami

  Telefony: +48 793 776 233, +48 604 639 033

  E-mail: biuro@pzeo.pl

  Formularz kontaktowy